12 Ağustos 2010 Perşembe

DEMOKRASİ ve SİLAHLANMA

Bireysel güvenlik, demokrasinin en önemli öğesidir.
Demokrasi ancak özgür irade sahibi bireyler tarafından oluşturulup yüceltilebilir. Güvende olmayan bir birey için özgür iradeden, özgür olmayan bireylerin oluşturduğu bir toplum için de demokrasiden söz edilemez. Yaşama hakkı kutsaldır ve Silah, yaşam hakkının yanısıra özgür iradenin ve demokrasinin en büyük teminatıdır.


Bireysel savunma hakkına ve özgürlüklere saygılı ülkelerde, silahlanmanın yaygın olduğu görülüyor.

İstatistiklere göre;sivil silahlanma oranlarının, ülkelerin vatandaşlarına sunduğu eşit bireysel hak ve hürriyetlerden etkilendiği anlaşılmaktadır. İnsan hak ve hürriyetlerine saygı gösteren demokratik ülkelerin vatandaşları, kendilerini koruma ve savunma imkanına sahipken, insan hak ve hürriyetlerine gereken önemi göstermeyen ve çoğu kez despotluklarıyla gündeme gelen diğer ülkelerin, vatandaşlarına silahlanma hakkı tanımadığı görülmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder