28 Eylül 2012 Cuma

Silah ruhsat işlemlerini geciktirmek, silah taşıma ruhsatı vermemek

Silahlanma ve savunma hakkı temel bir insan hakkıdır. Bu hak, keyfi veya sübjektif görüşlere göre şekillenemez ve şahsi uygulamalara konu edilemez. Herhangi bir memurun keyfi uygulamaları neticesinde silah edinemeyerek, 'kendisini savunma' hakkından mahrum bırakılan ve güvenliği ihlal edilen bir vatandaş hayatını kaybederse, bu kayıptan birinci derecede sorumlu olacak olan yine o memur ve devlet olacaktır. Silah fiyatlarının yüksek tutulması ve taşıma ruhsatlarının sübjektif değerlendirmelere konu edilmesi, birer keyfilik örneğidir.

Bireysel silahlanma ve savunma hakkı için atılması gereken adımlar:

Bireysel silahlanmaya karşı olmak

Savunmasız olduğu için ölen masum insanların kanları, onların silah almasını ve kendilerini savunmasını engelleyen anlayışın ve uygulayıcılarının üstüne bulaşmıştır. Silah karşıtlığı adı altında vatandaşların silah almasını engelleyenler, en az rastgele ateş eden ve insanların ölümüne neden olan magandalar kadar suçludurlar.

Bir insanı savunmasız ve silahsız bırakmakla, o insanın katili olmak arasında herhangi bir fark yoktur...