28 Aralık 2020 Pazartesi

Bireysel Silahlanma ve Savunma Hakkına duyarlı olanlar için not:

Ülkemizde fahiş fiyatlarla satılan silahların etiket fiyatlarının ve üzerlerindeki vergi ve fon yükünün, kamuoyu nezdinde normalleştirilmeye çalışıldığını ve silah taşıma hakkına dair kısıtlayıcı görüşlerin silah konulu paylaşımlar vasıtasıyla yayıldığını görüyoruz. Sosyal medya platformlarında dönem dönem ifade edilen bu iki zararlı görüşe istinaden bir not yayınlamayı uygun görüyoruz.
 

 

HERKESE SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERİLMESİN!

Bilindiği üzere insan, tarihin her döneminde hayatına yöneltilen tehditlerle mücadele etmek zorunda kalmıştır. İlk insandan itibaren günümüze kadar şuur sahibi olan tüm insanlar hayatta kalma reflekslerine sahip olmuştur. Doğal ve temel bir içgüdü olan hayatta kalma isteğinin bir tezahürü olarak insanlar önceleri taşla, akabinde mızrak, yay-ok...vb ilkel aletlerle yaşamlarını korumaya çalışmışlardır. Günümüzde ise insanlar yaşamlarını korumak için ateşli silahlardan yararlanmaktadır. İnsanlık tarihinin her döneminde suç ve suçlu var olmuş, bazı insanların başka insanların hayatını tehdit ettiği görülmüştür. Doğal olarak tarihin her dönemindeki insan, sahip olduğu kabiliyet ve imkanlarla yaşam hakkını koruma refleksi göstermiştir. Fertlerin ötesinde milletler ve devletler de aynı reflekslere sahiptir. Farkında olduğumuz üzere silahsız ve savunmasız milletlerin ortak kaderi; tarihten silinmektir. O halde Türk milletinin silahlanma ve savunma hakkı talebi; meşru ve haklı bir taleptir. Tarihi kaynaklardan anlaşıldığı üzere Türkler, asker ve mücadeleci bir millet olarak tarif edilmiştir. Günümüzde asker millet karakterimiz erozyona uğramış olsa bile hala yeterli miktarda mücadeleci ve savaşçı ruha sahip vatandaşımız olduğuna eminiz.
 
Her zincirin, ancak en zayıf halkası kadar güçlü olduğunu bildiğimiz için her bir vatandaşımızın yeterince güçlü olmadığı bir dünyada, Türk milletinin yeterince güçlü olamayacağına inanıyoruz ve bu sebeple milletimizin tamamının silahlanma ve savunma hakkına dair bilinçlendirilmesini önemli buluyoruz. Bu çerçevede; “Herkese silah taşıma ruhsatı verilmesin” ifadesinin, Türk milletinin silahlanmasını istemeyen kesimlerin ortak bir söylemi olduğunu görmek durumundayız. Bazen iyi niyetle ifade edilse bile, silah sahipleri tarafından ileri sürüldüğü de görülen “Herkese silah taşıma ruhsatı verilmesin” görüşüyle silahlanma hakkı karşıtı siyasetçilerin ve bürokratların, daha sınırlayıcı düzenlemelere kalkışmasına fırsat tanınmaktadır. Halihazırda suç işleyenlerin ve psikolojik durumları uygun olmayan kişilerin silah ruhsatı alamadığı bilinirken, “Herkese silah taşıma ruhsatı verilmesin” gibi bir ifadeyi sürekli tekrar etmenin hiçbir anlamı yoktur. "Herkese silah taşıma hakkı verilmesin” görüşleri bencilliktir ve farkında olarak veya olmayarak bu ifadeyi kullananlar, Türk silah kültürüne karşı en az silahlanma hakkı karşıtları kadar zarar vermektedir. Kendisine silah sever diyen diyen herkes, Türk milletinin tamamının silahlanma ve silah taşıma hakkını savunmuyorsa, bencil ve zararlı bir tavır içindedir. Daha en başta kendisini sınırlandırmaya razı olan ve haklarının tıraşlanmasına müsamaha gösteren bir Türk’ün vatanseverliğinde ve centilmenliğinde sakatlık vardır. Kendisine vatansever diyen ve silahlanma hakkını savunan bir kimse, mümkün olan en geniş kapsamda vatandaşların silah taşıma hakkını “amasız” ve “fakatsız” savunmak zorundadır. Sportif atıcıları ve avcıları Türk silah kültürünün bir parçası olarak görüyoruz dolayısıyla “Ben parasını verir avımı yaparım, parası olmayan silah alamasın", "herkes silah taşıyamasın”, "Şehirde silah taşınmaz", “Ben sporcuyum, başkalarının silahlanma hakkıyla işim olmaz” diyen ve çoğunlukla kendisinin seçkin olduğuna inanan bu kimseleri, Türk milleti ve silah camiası için zararlı olarak gördüğümüzü ifade etmek isteriz.
 

DEVLET, SİLAHLANAN VATANDAŞTAN İSTEDİĞİ VERGİYİ ALSIN!

 
“Devlet istediği vergiyi alsın” ifadesi, silah ve savunma konularına ilgili camiada meydana gelen tartışmalar sırasında ileri sürülen diğer bir zararlı ifadedir. Temel vatandaşlık bilgilerinin zayıf olduğu anlaşılan ve silah konularında çeşitli paylaşımlarda bulunan bir kısım yayıncı, anlamsızca silah fiyatlarının çeşitli vergi ve fonlarla şişirilmesini normalleştirmeye çalışmaktadır. Türk kamu yönetim sistemini, Türk kamu maliyesini, Türk vergi sistemini, siyasi ve bürokratik tutumları tanımaktan uzak olan bu kişilerin temel vatandaşlık bilgisine dahi sahip olmadan “devlet, bu vergileri savunma sanayisini güçlendirmek için alıyor” gibi büyük cümlelerle Türk silah kültürüne, silahlanma ve savunma hakkına zarar verdikleri görülmektedir.
 
Yukarıda ifade edildiği gibi silahlar, insan hayatını savunmaya yarayan aletlerdir. Bu çerçevede hatırlatmak isteriz ki; silahlanma ve savunma hakkı, temel bir insan hakkıdır ve aklı başında hiçbir silahsever ve silahlanma hakkı savunucusu, temel bir ihtiyaç olan silaha erişimin önünde engel teşkil edecek olan vergi ve fonları haklı göremez.
 

DEĞERLENDİRME

 
Silahlanma ve savunma hakkına duyarlılık gösteren camianın kendi içinden, yukarıda açıklanan iki zararlı görüşle zayıflatılmasını doğru bulmuyoruz. Zaten silahlanma hakkını kısıtlayıcı unsurlarla dolu olan mevcut bürokratik ve mali prosedürlerin yukarıdaki zararlı görüşler ile daha da zorlaştırılmasına kapı aralamak, Türk milletine zarar verecektir. Lütfen “Silah alabilen alsın, parası olan alsın, tanıdığı olan istediği silahı alsın, herkese taşıma ruhsatı verilmesin” gibi cümlelerin Türk milletinin silahlanma ve hayatta kalma hakkına tecavüz etmek isteyen kesimlere hizmet ettiği unutulmasın. Zararlarını açıkladığımız bu iki görüşün silah camiası içinde kasten ileri sürüldüğünü düşünmemekle birlikte, silahlar ve savunma hakkı konularında fikir beyan edenlerin, mümkünse Türk milletinin ekonomik yapısını gerçekten anlamaya davet ediyoruz.

23 Nisan 2020 Perşembe

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivlerinde yeralan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşmalarından derlenen küçük bir kısmı ilgilerinize sunarız.

"Efendiler, hatırlatmak isterim ki, kararlılık ve inancımızı sarsmak için, içte meydana getirilen üzücü olaylar henüz sürerken, düşmanlarımız da dıştan baskı ve acımasız kışkırtmalara bir an bile ara vermiyorlardı. Batıda Yunanlılar ve güneyde Fransızlarla onların silâhlandırdığı ve bize karşı kışkırttığı Ermeniler ve doğuda Ermenistan Ermenileri memleketimizin ele geçirdikleri yörelerinde ve işgal edilen sınır ve cepheler çevresinde müslüman halka çeşitli zulümler uyguluyor ve katliam yapıyorlardı. Yunanlılar birçok kuvvetlerimizin iç ayaklanmalarla uğraştığı ve aslında henüz düzenli milli ordumuzun kurulmadığı bir sırada, yerel kuvvetlerle savunulan batı cephelerimize saldırdılar. Bu savaşların maddi sonuçları üzücü olmakla birlikte, milleti daha güçlü bir inançla savunma cesareti verdiğinden çok yararlı sayılmalıdır. Doğrusu, ateşkesten sonra düşmanlarımız tarafından silâhları alınarak ve sayıları azaltılarak eritilen orduları az zamanda neredeyse baştan kurduk, yeniledik, donattık, giydirdik."
TBMM I. DÖNEM 2. Yasama Yılını Açış Konuşmaları 1 Mart 1921

"Millet bundan sonra hayatına, bağımsızlığına ve bütün varlığına bizzat kendisi koruyucu olacak ve bütün vatanda yine yalnız kendisi ve kendi yönetimi hüküm sürecektir."
TBMM I. DÖNEM 4. Yasama Yılını Açış Konuşmaları 1 Mart 1923

17 Nisan 2020 Cuma

TÜRK MİLLETİ DEPOLARDA PASLANAN SİLAHLARINI İSTİYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer güvenlik birimlerinin depolarında bulunan ve kullanım dışına ayrılan G-3, HK-33, MP-5, G-1, M-1 ve bunların çeşitli varyantları ile birlikte diğer kullanım dışı hafif silahların ruhsat karşılığı Türk Milletine verilmesini uygun ve faydalı buluyoruz.

Türk Milletinin bireysel silahlanma ve savunma hakkını müdafaa eden, kar amacı gütmeyen gönüllü bir organizasyon olarak TSK ve diğer güvenlik birimlerinin envanterinde bulunan ve tasarımları 20. yüzyılda kalan G-3, HK-33, MP-5, G-1, M-1 model silahların ve diğer kullanım dışına ayrılan hafif silahların Türk Milletine ruhsat karşılığı dağıtılmasını uygun buluyoruz. 2009 yılından itibaren yasal bireysel silahlanma hakkını savunan platformumuz, üretimi MKEK tarafından üstlenilen MPT-76 ve MPT-55 silahları ile Türk güvenlik güçlerinin yeni ve modern bir silaha kavuştuğunu büyük bir memnuniyetle izlemektedir. Bu yeni silahların kullanıma girmesiyle birlikte doğal olarak eski silahlar kullanım dışına çıkarılmaktadır. Kullanım dışına çıkarılan bu hafif silahların ve benzerlerinin halihazırda ABD, İsviçre ve Almanya gibi ülkelerde siviller tarafından kullanıldığının altını çiziyoruz. Doğal olarak güvenlik güçlerinin kullanım dışına çıkardığı eski hafif silahların, Türk Milletine ruhsat karşılığı dağıtılmasının sosyal, ekonomik ve güvenlik gibi alanlarda faydalı sonuçları olacağını ifade etmek isteriz.

BİREYSEL VE MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

Ülkelerin savunma kapasitelerinin ve savunma reflekslerinin kaynağı, milletin kendisi ve bireylerdir. Bireylerin, kendisini savunma kapasitesine sahip olamadığı hallerde, milli güvenliğin de risk altında olduğunu kabul etmek gerekir. Bu çerçevede, milli güvenliğe ilişkin riskleri bertaraf etmenin bir yolu olarak Türk Milletinin silah sevgisini hatırlatmak isteriz. Kullanım dışına ayrılan G1, G3, MP5, M1 gibi hafif silahların, ruhsat karşılığında Türk Milletine dağıtılmasının, Türkiye’nin milli güvenlik kapasitesini büyük oranda geliştireceğini öngörüyoruz. Birinci dünya savaşı sonrasında ülkemizin kurtuluşu için yürütülen mücadelelerde ve işgal güçlerine karşı oluşturulan direniş hareketlerin vatansever ve silahlı vatandaşların payı yadsınamaz derecede büyüktür. Kurtuluş mücadelelerinden sonra da Türk Milleti yıllarca silahlara yakın olmuştur. Örneğin Ankara Ulus’ta yer alan gençlik parkındaki poligonda yivli tüfeklerle uzun menzilli atıcılık sporunun yapıldığı bilinmektedir. Bu poligona ilişkin TRT arşivinde bulunan görüntülerde, o yıllarda silah kültürünün oldukça gelişmiş olduğunu ancak 15.07.1953 tarihinde yayınlanan 6136 sayılı kanunun neticesinde Türk silah kültürünün büyük bir erozyona uğratıldığını hatırlatmak istiyoruz. Türk Milletinin kasten, silah karşıtı propagandalara maruz bırakıldığını üzülerek izliyoruz. Vatandaşların silah kültüründen uzaklaştırılmasının ülkemiz aleyhine sonuçlar doğurabileceğini de biliyoruz. Bu çerçevede, Türk Milletinin vergileri ile üretilen veya alınan hafif silahların depolarda paslanmaya bırakılmasının yanlış olduğunu, bu silahların ruhsat karşılığında Türk Milletine dağıtılmasının doğru ve faydalı bir tercih olacağını düşünüyoruz. Depolarda eskitmek yerine sportif etkinliklere kazandırılacak olan bu silahlar sayesinde Türk silah kültürünün yeniden eski parlak günlerine döneceğine, uluslararası turnuvalarda Türk Milletini temsil edecek başarılı sporcuların Türk Bayrağını gururla dalgalandıracağına eminiz. Atıcılık sporunun canlanması ve Türk Milletinin yeniden silahlarla buluşması sayesinde Türkiye’nin milli savunma kapasitesinin de büyük oranda gelişeceğine inanıyoruz.

“Silahlan Ve Savun” parolasıyla bireysel silahlanma ve savunma hakkını müdafaa ederken, her fırsatta Türk Milletini silahlanma hakkı konularında daha fazla duyarlı olmaya davet ediyoruz. Milletimizin bugüne kadar yalnızca fotoğraflarını gördükleri veya yalnızca askerde rastladıkları silahlara ABD ve Avrupa’da yaşayan sivillerin sahip olabildiğini anlatmaya gayret ediyoruz. Ordu-Millet olmanın gereklerinden birisi, silah kültürü ile hemhal olmak ve ihtiyaç halinde sivillerin sahip olduğu silahla hem kendisini hem ülkesini savunabilmesidir. Türk milleti yakın zamana kadar bu özelliği ile bilinmekteyken son yıllarda ağır bir dezenformasyona ve silah karşıtı manipülatif operasyonlara maruz bırakılmaktadır. Yabancı kaynaklardan da desteklenen ve Türk Milletinin silahlanmasına karşı çıkan kampanyaların neticesinde hem vatandaşlarımızın hem de ülkemizin güvenliği yara almaktadır. Yasalara sadık, ülkesini seven ve iyi ahlaklı insanların silahlanamadığı bir ülkede hem adi suçlular, hem organize suçlular, insan hayatına ve kamu düzenine karşı bir tehdit oluşturmaktadır. Savunmasız kalan bireyler, milli güvenlik için de zayıflık anlamına gelmektedir. Güçlü bir milli güvenlik mimarisinin temelinde silah kültürü ile beslenen güçlü fertler bulunur. Hayati tehlikelere karşı savunmasız bırakılan bireylerin varlığı, o ülkenin birlik ve beraberliğine olan inançta zaaflar yaratabilir. Tarihi gururla dolu Türk Milletinin fertleri, kullanım dışına çıkan silahlara ulaşmak suretiyle, milli güvenlik mimarisini sağlamlaştıracaktır. BSSAH olarak, Türkiye’nin silah sahibi sivillerin özverili mücadeleleri sayesinde özgür ve bağımsız bir ülke olarak kurulduğunu hatırlatmak isteriz. Özgürlüğün ve bağımsızlığın korunması için sivillerin silahlanma imkan ve kabiliyetinin artması gerektiğine inanıyoruz.Yerli ve milli kabiliyetlerin neticesinde ortaya çıkan yeni MPT silahı, birçok testin ve kullanıcı önerilerinin neticesinde Türk güvenlik güçlerinin temel bir unsuru olmuştur. Tüm kullanıcıların büyük bir hızla bu silahın çeşitli tipleri ile donatılması süreci halihazırda devam etmektedir. Günün sonunda TSK ve diğer güvenlik birimleri MPT-55 ve MPT-76 tüfekleri ile donatıldığında başta G-3 olmak üzere depolarda kullanım dışı kalacak birçok silah olduğu bilinmektedir. Türkiye’de 1968 yılında başlayan G3 tüfek üretimi, yakın zamana kadar devam etmiş, 800.000 adet G-3 ve türevi MKEK tarafından üretilerek Türk güvenlik güçlerinin, ABD ve Avrupalı sivillerin kullanımına sunulmuştur. MKEK tarafından 1985 yılında üretilmeye başlayan MP-5 tipi tabancadan bugüne kadar 100.000’in üzerinde üretildiğini tahmin ediyoruz. Türkiye’de üretilen bu silahların yurtdışındaki sivil kullanıcılar tarafından peynir ekmek gibi alındığını da hatırlatmak isteriz. Üretimi 1992 yılında başlayan HK33 silahından da 120.000 adetten fazla üretildiğini tahmin ediyoruz. Bunların haricinde geçmişte hazır olarak alınan G1(FN-FAL), AK-47, Dragunov ve bilimum hafif silahların da depolarda kullanım dışında olduğunu düşünüyoruz. Bu silahların haricinde koleksiyon parçası ve vitrin süsü olarak kullanılabilecek kadar eski toplu ve yarı otomatik tabancaların da varlığından haberdarız. Türk Milletinin özverisi ile kurulan ve yine milletin vergileri ile faaliyet gösteren MKEK’nin ürettiği veya geçmişte çeşitli kurumlar tarafından satın alınan ve bugün artık kullanım dışı bırakılan silahların paslanmasını ve kullanılmaz hale gelmesini istemiyoruz. Tüm bu silahların, ruhsatlandırma yoluyla vatandaşlara dağıtılmasını faydalı buluyoruz. Vatandaşın vergileriyle üretilen bu silahların, çürümeye terk edilmesi yerine vatandaşa verilmesinin çok daha maliyet/etkin bir yaklaşım olacağına inanıyoruz. Vatandaşlar bu silahlara sahip olarak onların bakımını ve kullanıma hazırlık seviyesini iyileştirebilir. Açık hava poligonları ile Türk atıcılık sporu ve Türk Milletinin silah kültürü yükseliş dönemine geçebilir. Yine bu yaklaşımın bir parçası olacak şekilde MKEK, yabancılara toptan sattığı fiyatlardan Türk Milletine de mermi satmaya başladığında, inanıyoruz ki MKEK’nin cirosu ve karlılığı da artacaktır. Milli ve stratejik bir kurum olan MKEK’nin vatandaşı gözeten çağdaş hamlelerle Türk silah kültürünün yükselişinde faydalı olabileceğine gönülden inanıyoruz. Bu teklifimizin Türk Milleti ve temsilcisi olan siyasetçiler tarafından değerlendirilmesinin Türk Milletinin menfaatlerine uygun olacağına eminiz.

KUTLAMA BAHANESİYLE HAVAYA ATEŞ EDENLERE AĞIR CEZA

Düğün...vs gerekçelerle havaya ateşe etmek, insan hayatını ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Havaya ateş etmek Türk Kültürünün bir parçası değildir. Havaya ateş edenlerin cezalandırılması için hazırlanan kanun teklifimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
 


Kanun Teklifi Genel Gerekçesi
Türk geleneklerinde olmadığı halde son yıllarda eğlenmek, önemli günleri, sportif galibiyetleri, düğün ve benzeri etkinlikleri kutlamak maksadıyla havaya ateş etme vakalarının görüldüğü tespit edilmiştir. Bu vakaların bazılarında olay yerindeki veya yakınındaki kimselerin yaralanması hatta ölmesi sonucunda Türk Milletinin konuya duyarlılığı günden güne artmaktadır.Türk milleti, 20. yüzyılın başında sahip olduğu silahlar yoluyla vatanın her bir yöresinde işgale direnmiş ve akabinde bağımsızlığına kavuşarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Savaşçı birmillet olarak bilinen Türk Milletine mensup sivillerin o günkü şartlara göre oldukça basit ve çağdışı olan silahları, önceleri sivillerin elinde bölgesel direnişlerde kullanılmış daha sonraları ise düzenli ordu harekatlarında Anadolu topraklarını bağımsız ve özgür bir vatan haline getirmiştir. Bağımsız ve özgür Türkiye'nin inşasında silah sahibi vatanseverlerin özverili mücadeleleri nesilden nesile anlatılmakta ve tarihin en müstesna bölümlerinde kendini göstermektedir. Cumhuriyetin ilanından ve bağımsızlığın kazanılmasından yarım asır sonra sivillerin vatan savunmasındaki önemini unutan seçilmiş ve atanmış idareciler milleti silahsızlandırma politikalarını devreye almıştır. Savaşçı karakteri ve vatanseverliği ile bilinen Türk Milletinin, nereden çıktığı ve kimler tarafından desteklendiği meçhul politikaların sonucunda silah kültüründen uzaklaştırılarak savunma refleksleri yıpratılmıştır. Silahların birer savunma aracı olduğunu kasten unutturan politikaların birer parçası olarak, idareciler silah ruhsatı vermekten imtina etmiş, silah talimlerinin yapılabileceği poligonların kurulmasını engellemek üzere bürokratik bir direnç geliştirilmiştir. Silahlara karşı önyargılı olan seçilmiş ve atanmış idarecilerin politikaları sayesinde Türk Milletinin savunma refleksleri günden güne budanmış ve bu suretle Türk Milletinin geleneklerinin bir parçası olan silah kültürü erozyona uğramıştır. Türk kültürünün bir parçası olan silahlanma ve savunma hakkını engelleyen politikalar neticesinde, silahların esas gayesi olan savunma işlevi unutulmuş, silahları havaya ateş ederek kutlama yapılacak bir araç zanneden bir topluluk ortaya çıkmıştır. Poligon olmayan şehrinde, emniyetli silah kullanmayı öğrenemeyen, haksız silah kullanımının doğuracağı hukuki yaptırımlardan haberi olmayan, silahı ile nasıl hedef talimi yapılacağını unutan bir grup insan, silahlarıyla yalnızca havaya ateş ederek hem kendileri hem de toplum için tehlike arz eder bir hale gelmiştir. Diğer yandan havaya ateş etmek sonucunda meydana gelen insan hayatı kayıplarının sonucunda Türk toplumunda genel anlamda silah karşıtlığı fikri yaygınlaşmaktadır. Türk kültürünün bir parçası olan savunma maksatlı silah kullanma geleneğine ve savunma hakkına yönelik olumsuz bir algının önüne geçilmesi zaruri bir ihtiyaç olarak değerlendirilmektedir. Toplum sağlığını, insan hayatını ve silah kültürünü korumak adına havaya ateş edenler hakkında yapılacak hukuki işlemlerin ardından karşı karşıya kalacakları cezaların artırılması uygun olacaktır. Bu kanun teklifi ile TCK'nda yapılacak değişiklik sonucunda kutlama ve benzeri gerekçeler ile havaya ateş edenlere yönelik caydırıcı cezaların oluşturulması öngörülmüştür.